Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Krakowie Os. Rybitwy-Przewóz
PDF Drukuj Email

Przygotowanie do I Komunii świętej:

 

 

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI
I SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ ORAZ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Parafia Niepokalanego Serca NMP w Krakowie

os. Rybitwy-Przewóz
20-21 maja 2017 r.

20 maj 2017 - Sobota

- Godz. 16.30 Dzieci i Rodzice gromadzą się w kościele na wspólną modlitwę. Po modlitwie rozpoczyna się I Spowiedź Święta (osoby, które przystąpiły do sakramenty pokuty i pojednania oraz odmówiły pokutę - mogą udać się do domu).

- Godz. 17.30 wszyscy gromadzą się w Kościele na nabożeństwie majowym (tzw. majówka - śpiew Litanii Loretańskiej).

Po majówce następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz modlitwa Pod Twoją obronę.

Rodzice zapalają dzieciom świece od Paschału.

Ks. Proboszcz:

Drogie dzieci. Zaraz po Waszym urodzeniu Rodzice i Chrzestni prosili dla Was o chrzest święty i zobowiązali się, że wychowają Was w wierze i nauczą żyć jak przystoi Dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila w Waszym życiu, abyście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to przy płonącym Paschale, od którego kiedyś wasz tato zapalił świece chrzcielną dla Was.
Pytam każdego z Was:

K. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Dzieci: Wyrzekam się

K. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego i Ducha Świętego?

Dzieci: Wierzę

K. Czy wierzysz w święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Dzieci: Wierzę

Ks. Proboszcz:

W przeddzień I Komunii świętej złóżcie drogie dzieci Panu Jezusowi również przyrzeczenia:

K: Czy przyrzekasz wiarę świętą zawsze wyznawać i na zawsze zachować?

Dzieci: Przyrzekam

K: Czy przyrzekasz w życiu zachować przykazania Boże i Kościelne?

Dzieci: Przyrzekam

K: Czy postanawiasz żyć w łasce Bożej jako dziecko Boże?

Dzieci: Postanawiam

K: Czy postanawiasz uczestniczyć we Mszy świętej w każdą niedzielę i święta i co miesiąc przystępować do spowiedzi świętej?

Dzieci: Postanawiam

K: Czy postanawiasz pogłębiać swoją wiarę i pilnie uczestniczyć w lekcjach religii?

Dzieci: Postanawiam

Modlitwa Pod Twoją obronę.

 

20 maj 2018 - Niedziela1. POWITANIE PRZED KOŚCIOŁEM

Dzieci pierwszokomunijne ustawiają się przed Kościołem i czekają na wyjście asysty.

Ksiądz Proboszcz wychodzi z asystą do dzieci.

(Asysta: Krzyż, świece, ministranci, lektorzy, woda święcona z kropidłem, mikrofon.)

Dzieci: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ks. Proboszcz: Na wieki wieków. Amen.

Ks. Proboszcz: (Krótkie powitanie zebranych przed kościołem)

2. PROŚBA DZIECI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWODziecko:

Księże Proboszczu! Długo czekaliśmy na ten uroczysty dzień I Komunii świętej. Przez wiele miesięcy trwało nasze przygotowanie, modlitwa, troska księdza proboszcza i naszych Kochanych Rodziców, byśmy mogli stanąć przy ołtarzu Pana Jezusa i przyjąć Go w Komunii św.Dziecko:

Zanim przeżyjemy tę radosną chwilę i po raz pierwszy przyjmiemy Jezusa do naszych serc, was kochani Rodzice prosimy o błogosławieństwo na całe nasze życie w przyjaźni z Panem Jezusem.

Rodzice podchodzą do dzieci i czynią na czole znak krzyża mówiąc:

Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Dzieci odpowiadają:

Amen.Ks. Proboszcz: (Przed pokropieniem) Niech to pokropienie wodą święconą przypomni wam, drogie dzieci, chrzest i wielką godność przybranych dzieci Bożych. (Pokropienie)3. PROCESJA DO KOŚCIOŁA

Procesja rusza do kościoła (Kadzidło, Świece, Krzyż, Asysta, Dzieci Komunijne, Diakon, Ks. Proboszcz, Rodzice). Po przyjściu do kościoła, dzieci przyklękają4. PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE SAKRAMENTU EUCHARYSTIIMama:

Drogi Księże Proboszczu!

Pan Jezus powiedział do apostołów: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Wiedziały o tym matki i przynosiły do Niego swoje pociechy, a On je błogosławił. Dziś, drogi Księże Proboszczu, przyprowadzamy do Ciebie nasze dzieci, które przez chrzest zostały włączone do Kościoła. W kolejnych latach rozwijaliśmy w ich sercach wiarę poprzez wspólne rozmowy o Bogu, udział w niedzielnej Eucharystii i w lekcjach religii, a nade wszystko poprzez przykład chrześcijańskiego życia.

Tata:

Dziś wobec zgromadzonej tu wspólnoty prosimy cię Księże Proboszczu, abyś udzielił naszym dzieciom I Komunii świętej. Pragniemy, aby od dziś jak najczęściej spotykały się z Jezusem w Komunii św. Obiecujemy wspierać je w umacnianiu wiary, aby kochały Pan Boga, bo tylko wtedy będą naprawdę szczęśliwe. Wszystkich zgromadzonych w tej świątyni prosimy o modlitwę w intencji naszych dzieci.

6. AKT POKUTY

Dzieci na zmianę odmawiają poszczególne wezwania aktu pokuty, pozostali powtarzają wspólnie:

Przepraszamy Cię, Jezu

  • Za wszystkie przykrości, jakie sprawialiśmy złym zachowaniem naszym Rodzicom, Nauczycielom, Kapłanom i Starszym.

Dzieci: Przepraszamy Cię, Jezu

  • Za to, że kłamaliśmy i używaliśmy brzydkich wyrazów.
  • Za to, że biliśmy się, że dokuczaliśmy sobie nawzajem.
  • Za to, że nie odrabialiśmy zadań domowych i nie uczyliśmy się pilnie.
  • Za to, że nie modliliśmy się rano i wieczorem.
  • Za to, że czasem nie chciało nam się przyjść na niedzielną Mszę świętą.
  • Za to, wszystko co zrobiliśmy złego w naszym życiu.

 

 

 

7. LITURGIA SŁOWA

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 2, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

 

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

 

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

albo: Alleluja.

Błogosław, duszo moja, Pana, *

Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *

ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *

i w proch się obracają.

Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *

i odnawiasz oblicze ziemi.

 

Refren.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *

niech Pan się raduje z dzieł swoich.

Niech miła Mu będzie pieśń moja, *

będę radował się w Panu.

DRUGIE CZYTANIE

Ga 5, 16-25

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

 

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

 

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

 

Oto słowo Boże.

8. KAZANIE

9. WYZNANIE WIARY

10. MODLITWA WIERNYCH

1. Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas przez papieża, biskupów i kapłanów. Błogosław im w codziennej pracy, aby odważnie prowadzili nas do Pana Jezusa.  Ciebie prosimy

 

2. Panie Jezu, pobłogosław naszą Ojczyznę. Spraw, aby Maryja, Królowa Polski, zachowała nasz kraj w pokoju oraz wierności Panu Bogu. Ciebie prosimy

 

3. Panie Jezu, spójrz na nasze rodzeństwo, kochanych rodziców, rodziców chrzestnych, którym tyle zawdzięczamy. Pomóż nam zawsze ich kochać. Ciebie prosimy

 

4. Panie Jezu, prosimy Cię za dzieci chore, smutne, głodne, biedne i opuszczone. Poślij do nich ludzi ofiarnych, którzy ofiarują im pomoc i pociechę. Ciebie prosimy

 

5. Panie Jezu, Ty jesteś najlepszym Nauczycielem. Tobie oddajemy naszych nauczycieli, wychowawców i katechetów. Obdarz ich miłością i swym błogosławieństwem. Ciebie prosimy

 

6. Panie Jezu, spraw, abyśmy często przyjmowali Cię w Komunii Świętej i wzrastali w przyjaźni z Tobą. Ciebie prosimy11. PROCESJA Z DARAMI

Ofiara na krzyż

CHLEB I WINO

12. KOMENTARZ DO DARÓW:

Dziewczynka:

Panie, w symbolu kwiatów, przyjmij naszą wdzięczność za dar życia, za dar naszych kochanych Rodziców. Pomóż nam, aby nasze serca były pełne miłości, radości i dobroci; piękne, podobne do kwiatów.

Chłopiec:

Przyjmij, Panie, chleb i wino, które za chwile staną się Twoim Ciałem i Krwią; spraw, aby wszyscy, który się Nimi posilą obudzili w sobie dar męstwa, i z odwagą świadczyli o Chrystusie.

13. KOMUNIA ŚWIĘTA

Dzieci podchodzą do Komunii świętej.

Gdy wszyscy przyjmą Komunię Świętą, dzieci klękają i odmawiają modlitwę po Komunii Świętej:

 

Modlitwa po Komunii Świętej


Chłopiec:

O Jezu, dobroci nieskończona i miłości moja! Już Cię mam teraz w sercu.  Dziękuję Ci za tak wielki dar, że przyszedłeś do Mnie i chcesz ze mną być. Bądź uwielbiony!

 

O Matko Boża, naucz mnie kochać Pana Jezusa! Święci Pańscy, opiekujcie się mną zawsze, abym idąc za waszym przykładem, zawsze chwalił Pana Jezusa.

 

 

 

 

Dziewczynka:

Pobłogosław o Jezu wszystkim sprawom moim. Pobłogosław Kościołowi, papieżowi i księdzu proboszczowi. Zmiłuj się nad rodzicami, braćmi i siostrami i całą moją rodziną.

 

Święty mój patronie, módl się za mną, abym unikał grzechu. a przez częste przyjmowanie Najświętszego Sakramentu wzrastał w miłości Bożej.PODZIĘKOWANIE RODZICOMDziecko:

Kochana mamusiu.

Dziękuję Ci za to, że jestem.

Za to, że nauczyłaś mnie jak się modlić.

Za to, że jesteś dla mnie dobra.

Mamusiu ja Cię bardzo kocham.Dziecko:

Kochany Tatusiu.

Dziękuję za to, że troszczysz się o mnie.

Za wszystko dobro i miłość, jaką mnie obdarzasz.

Tatusiu ja Cię bardzo kocham.

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM CHRZESTNYM, BABCIOM I DZIADKOM

 

Dziecko:

Drodzy rodzice chrzestni! Wy również macie udział w naszej radości. Przed kilku laty przynieśliście nas do chrztu świętego. Pan Jezus wtedy pierwszy raz zagościł w naszej duszy. Dzisiaj ubogacił nas i nakarmił swoim ciałem w komunii świętej. Cieszymy się, że w tym ważnym momencie jesteście z nami. Jesteśmy wam za to bardzo wdzięczni. Prosimy, pomóżcie nam, abyśmy wzrastali w wierze.

 

Dziecko:

Dziękujemy naszym kochanym Babciom i Dziadkom, oraz wszystkim, którzy dopomogli nam przeżywać szczęście dnia dzisiejszego. Panu Organiście za śpiew i modlitwę, oraz całej Liturgicznej Służbie Ołtarza. Ogarnij Jezu wszystkich swoją miłością, obdarz łaskami i błogosław w codziennym życiu.PODZIĘKOWANIE PANIOM NAUCZYCIELKOM

 

Dziecko:

W ten uroczysty dzień I Komunii Świętej, chcemy w szczególny sposób okazać wdzięczność naszym Paniom Wychowawczyniom. Za ogromny dar miłości i całe morze cierpliwości którą niejednokrotnie testowaliśmy. Niech Matka Boża ma was w swej opiece. A my dziękujemy z całego serca.

 

 

Dzisiaj:

19 Listopada 2018
Poniedziałek
W Kalendarzu Liturgicznym:
wspomnienie
Bł. Salomei
zakonnicy
Do końca roku zostało 43 dni.

Liturgia na dziś

Aktualny czas

Kalendarz